icon icon icon

XỬ LÝ SỰ CỐ BỂ MẠ THIẾC SUNFATE BÓNG

Đăng bởi CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU METATECH vào lúc 22/01/2022

XỬ LÝ SỰ CỐ BỂ MẠ THIẾC SUNFATE BÓNG

Tên lỗi

Nguyên nhân

Cách khắc phục

Lớp mạ bị thô, bột

Thiếu phụ gia COLGLEAM SN MAKE UP và COLGLEAM SN BRIGHTENER

Bổ sung đủ phụ gia

Diện tích Anot quá lớn

Giảm bớt anot đưa về tỷ lệ diện tích anot:catot = 1,5 : 1

Nhiệt độ dung dịch quá cao

Điều chỉnh nhiệt độ trong khoảng 15 – 32 oC

Lẫn nhiều tạp chất

Chạy điện phân 0,2 – 0,3 A/dm2

Mật độ dòng điện quá nhỏ

Tăng dòng lên đến khoảng mật độ dòng catot 0,5- 3A/dm2

Thiếu axit H2SO4

Phân tích, bổ sung thêm H2SO4 về ngưỡng tiêu chuẩn 80-120 ml/l

Dung dịch sinh cặn khó tan

Thủy phân thiếc Sn2+ thành Sn4+ do pH quá cao

Phân tích, bố sung thêm H2SO4 về ngưỡng tiêu chuẩn 80-120 ml/l

Lớp mạ bị xốp châm kim

Thiếu SnSO4

Bổ sung SnSO4 về hàm lượng tiêu chuẩn 10-35 g/l

Lớp mạ bị xám

Dung dịch lẫn tạp đồng

Điện phân xử lý ở ic = 1–1,5 A/dm2

Thừa nhiều SnSO4

Pha loãng dung dịch hoặc mạ bằng anot trơ (Titan, thép không gỉ)

Độ bám dính kém

Xử lý bề mặt chưa sạch

Tăng cường xử lý trước mạ

Thừa chất bóng COLGLEAM SN BRIGHTENER

Xử lý bằng than hoạt than hoạt tính 1 g/l qua đêm sau đó lọc dung dịch

Độ bóng lớp mạ kém

Hàm lượng H2SO4 thấp

Phân tích, bổ sung thêm H2SO4 về ngưỡng tiêu chuẩn 80-120 ml/l

Thiếu chất bóng COLGLEAM SN BRIGHTENER

Bổ sung đủ Sn Brightener

Lớp mạ dòn

Thừa chất bóng COLGLEAM SN BRIGHTENER

Xử lý bằng than hoạt than hoạt tính 1 g/l qua đêm sau đó lọc dung dịch

Phân bố lớp mạ kém

Thiếu phụ gia COLGLEAM SN MAKE UP

Bổ sung đủ Sn Make Up

Dung dịch bị phân lớp nồng độ

Đung đưa catot, khuấy trộn dung dịch

Thừa SnSO4

Pha loãng dung dịch hoặc mạ bằng anot trơ ( Titan, thép không gỉ)

Hàm lượng H2SO4 thấp

Phân tích, bổ sung thêm H2SO4 về ngưỡng tiêu chuẩn 80-120 ml/l

Anot bị thụ động, đen

Mật độ dòng điện anot quá cao

Tăng diện tích anot, giảm mật độ dòng điện anot

Hàm lượng H2SO4 cao

Phân tích, bổ sung thêm H2SOvề ngưỡng tiêu chuẩn 80-120ml/l

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: