icon icon icon

T01

05

XỬ LÝ NƯỚC THẢI KIM LOẠI NẶNG

XỬ LÝ NƯỚC THẢI KIM LOẠI NẶNG Ngoài nước thải crôm, nước thải còn chứa nhiều ion kim loại nặng như: niken, đồng, kẽm, cacđimi… Để xử lý k...