icon icon icon

T08

08

OUTING 2023

Năm 2023, với những cột mốc đáng nhớ, tròn 5 năm tái cấu trúc Công Ty với việc thành lập mới các CTY CP ONEWORLD, ITEMS, METATECH. N...

T01

05

XỬ LÝ NƯỚC THẢI KIM LOẠI NẶNG

XỬ LÝ NƯỚC THẢI KIM LOẠI NẶNG Ngoài nước thải crôm, nước thải còn chứa nhiều ion kim loại nặng như: niken, đồng, kẽm, cacđimi… Để xử lý k...