icon icon icon

HOÀN THIỆN BỀ MẶT NHÔM

P 1075

Hoá chất tẩy rửa ngâm sử dụng cho nhôm và hợp kim nhôm

P 1110

Hoá chất xâm thực hệ axit cho bề mặt nhôm và hợp kim nhôm

PS 1087

Muối axít khô thay thế bể axit HF xâm thực bề mặt nhôm và hợp kim

PS 1088

Hóa chất tẩy mùn cho nhôm và hợp kim nhôm

ALU-ZINCATE

Hóa chất tạo màng kẽm trên nền nhôm

EP 8539

Phụ gia đánh bóng điện hóa nhôm