icon icon icon

MẠ CRÔM

TriCOLTM Décor - Hóa chất mạ Crom 3+

Hóa chất mạ Crom 3+, Phụ gia, sử dụng vào những thiết bị công nghệ mạ Crom 3+ thân thiện với môi trường

TriCOLTM BlackJack

Phụ gia mạ Cr3+ trang trí màu đen thân thiện môi trường

TriCOL Anodes

Điện cực graphit làm anode cho bể mạ

KM TRI-CHROME RESIN

Nhựa trao đổi ion dùng cho bể mạ Cr3+

CR 1500

Phụ gia mạ crôm

KM CR-308

Phụ gia mạ crôm một thành phần

CR 1350

Phụ gia mạ crom cứng tốc độ cao, Phụ gia mạ crom trang trí, Hóa chất xi mạ crom, Chất chống bay hơi mạ crom

CR DEMIST

Chất chống bay hơi bể mạ crom