icon icon icon

MẠ ĐỒNG

SPARKLE AC 78 - Hóa chất xi mạ đánh bóng đồng

Phụ gia mạ đồng bóng axit, hóa chất xi mạ đồng, hóa chất đánh bóng đồng, hóa chất chống ố đồng, hóa chất nhuộm đồng giả cổ

SPARKLE AC 70

Phụ gia mạ đồng bóng cứng cho trục in

SPARKLE AC RG

Phụ gia mạ đồng cứng không chứa Cl- cho trục in

KM CU 80

Phụ gia mạ đồng xyanua

Copper Polish II

Hoá chất đánh bóng hóa học cho đồng và hợp kim đồng (đồng thau, đồng thiếc,...).

Copper Anti-Tarnish

Chống ố bề mặt cho đồng và hợp kim đồng (đồng thau, đồng thiếc...)

PRESTO BRIGHT DIP

Chất chống ố cho đồng và hợp kim đồng (đồng thau, đồng thiếc...)

ANTIQUE BLACK M220

Hóa chất tạo lớp giả cổ màu nâu và đen cho đồng và hợp kim đồng