icon icon icon

MẠ NIKEN

NI 2100

Phụ gia mạ niken bán bóng

NI 2600

Phụ gia mạ niken bóng nhanh

KM TOP SHINE NICKEL

Phụ gia mạ niken treo cho lớp mạ mềm dẻo và sáng bóng

BARREL NICKEL

Phụ gia mạ niken quay cho lớp mạ mềm dẻo và sáng bóng

NI HI-S

Phụ gia mạ niken lưu huỳnh cao tăng khả năng phun muối

KM MP 700

Phụ gia mạ niken kim tăng cường khả năng chống ăn mòn.

KM SATIN NICKEL

Phụ gia mạ niken satin

KM BLACK NICKEL

Phụ gia mạ niken đen

KM EN 824 - Hóa chất mạ niken hóa học

Hóa chất mạ niken hóa học, khử tạp niken, bóc lớp mạ niken, lớp phủ bảo vệ mạ niken hàm lượng phốt pho thấp

KM EN 801

Hóa chất mạ niken hóa trên nền nhựa

NI 37

Mạ niken hóa tốc độ cao, hàm lượng phốt pho trung bình (6 - 9%)

NI 70H

Mạ niken hóa (niken không điện) hàm lượng phốt pho cao (10%), tuân thủ RoHS