icon icon icon

MẠ TRÊN NỀN NHỰA

KM PRE-ETCH 210

Chất tiền xâm thực dạng dung môi cho nhựa PC và ABS

KM WE 220

Phụ gia xâm thực bề mặt nhựa

KM NE 230

Hóa chất khử Cr6+ còn dư trên sản phẩm sau quá trình xâm thực

KM CAT 240

Hóa chất tạo màng mỏng paladi trên bề mặt nhựa

KM ACC 250

Hóa chất loại bỏ lượng muối thiếc dư thừa trên bề mặt nhựa

KM EN 801

Hóa chất mạ niken hóa trên nền nhựa