icon icon icon

CHẤT TẨY RỬA

METCLEAN® SC10

Hoá chất tẩy dầu mỡ ngâm nóng dạng kiềm

METCLEAN® EC20

Hoá chất tẩy dầu điện

P 1050 - Hóa chất tẩy dầu mỡ

Hóa chất tẩy dầu mỡ ngâm nóng, hóa chất tẩy dầu điện, tẩy dầu kiêm chống gỉ, chất ức chế ăn mòn, chất chống bay hơi axit

P 1060

Hoá chất tẩy dầu điện

P 1051

Hoá chất tẩy dầu mỡ ngâm nóng

P 1052

Hoá chất tẩy dầu mỡ ngâm nóng

P 1063

Hoá chất tẩy dầu siêu âm

P 1115

Hoá chất tẩy dầu - tẩy gỉ cho đồng và hợp kim đồng

P 1075

Hoá chất tẩy rửa ngâm sử dụng cho nhôm và hợp kim nhôm

ACTIVATOR

Hoá chất hoạt hoá trước khi mạ

PICKLE PAL PLUS

Hoá chất ức chế ăn mòn trong bể tẩy gỉ

VpCI®-416

Chất tẩy rửa đậm đặc kiêm chống gỉ bảo quản