icon icon icon

Xử lí sự cố bể mạ TVC

Đăng bởi CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU METATECH vào lúc 06/08/2021

HƯỚNG DẪN XỬ LÍ SỰ CỐ BỂ MẠ Cr3+ TriCOL Decor

 

Tên Lỗi

Nguyên nhân

Cách khắc phục

Xuất hiện vệt tối trên bề mặt sản phẩm

Lượng TriCOL replenisher 300 thấp

Bổ sung TriCOL replenisher 300 từ từ thêm 0.5-1 ml/l sau đó kiểm tra hull-cell

Trọng lượng riêng thấp

Điều chỉnh tỉ trọng bể về tiêu chuẩn 1.20 - 1.22. Khi thêm 21 g/l TriCOL T-Salts 100 sẽ làm tăng khối lượng riêng dung dịch lên 0.01 đơn vị

Ô nhiễm kim loại

Dummy 1 - 3 A/dm2, nếu kết quả phân tích bằng máy AAS cho thấy hàm lượng tạp cao thì bật máy trao đổi ion kết hợp dummy.

Chú ý nếu Ni2+ cao cần tăng rửa sau mạ Nikel, thay bể rửa thường xuyên. Lắp đặt hệ thống rửa phun trước khi vào bể mạ Cr3+.

Ô nhiễm hữu cơ

Lọc qua cột lọc carbon hoạt tính

TriCOL Antimist 400 thấp

Bổ sung từ từ TriCOL Antimist 400 và kiểm tra hull-cell trước khi bổ sung ngoài bể.

Độ chui sâu kém

pH thấp

Tăng pH trong khoảng 2.8 - 3.2

Trọng lượng riêng thấp

Điều chỉnh tỉ trọng bể về tiêu chuẩn 1.20 - 1.22. Khi thêm 21 g/l TriCOL T-Salts 100 sẽ làm tăng khối lượng riêng dung dịch lên 0.01 đơn vị

Nhiệt độ cao

Sử dụng hệ thống làm mát về nhiệt độ 29 - 32oC

Thiếu TriCOL CD Plus 500

Bổ sung  TriCOL CD Plus 500 bằng cách kiểm tra hull-cell, tính lượng cần bổ sung

Mật độ dòng thấp

Điều chỉnh tăng mật độ dòng 10 - 12 A/dm2.

Sục khí quá mạnh

Giảm sục khí

Xuất hiện đốm loang trắng

Tạp hữu cơ

Lọc qua cột lọc carbon hoạt tính

Dung dịch Niken bị khô trên bề mặt sau đó vào bể mạ Cr3+.

Rửa kĩ hơn sau mạ niken, cần có rửa phun, tránh việc để vật mạ chờ quá lâu sau khi mạ niken.

Nhiễm ion Ni2+

Thay bể nước rửa sau mạ niken. Chạy cột trao đổi ion để hạ nồng độ ion Ni2+ xuống mức cho phép.

Nhiễm tạp kẽm

Dummy mật độ dòng 1 - 3 A/dm2

Tốc độ mạ thấp, nhỏ hơn 0.2 µm/phút

Mật độ dòng thấp

Điều chỉnh tăng mật độ dòng 10 - 12 A/dm2

Trọng lượng riêng thấp

Điều chỉnh tỉ trọng bể về tiêu chuẩn 1.20 - 1.22. Khi thêm 21g/l TriCOL T-Salts 100 sẽ làm tăng khối lượng riêng dung dịch lên 0.01 đơn vị.

Anode graphite bị che phủ

Kiểm tra và làm sạch anode

pH quá cao

Chỉnh pH trong khoảng 2.8-3.2

Lượng TriCOL replenisher 300 thấp

Bổ sung TriCOL replenisher 300 từ từ thêm 0.5-1 ml/l sau đó kiểm tra hull-cell

Chiều dày lớp mạ không đều

Sục khí kém

Tăng cường sục khí

TriCOL Antimist 400 thấp

Bổ sung từ từ TriCOL Antimist 400 và kiểm tra hull-cell trước khi bổ sung vào bể.

Lượng TriCOL replenisher 300 thấp quá hoặc cao quá

Thấp: Bổ sung TriCOL replenisher 300 từ từ thêm 0.5-1 ml/l sau đó kiểm tra hull-cell

Cao: Lọc carbon sau đó kiểm tra hull-cell

Diện tích anode không lớn hơn cathode 1.5 lần.

Giảm diện tích vật mạ trong 1 lần mạ

Chú ý: Nếu phát sinh các lỗi khác ngoài các lỗi đã được nêu trên xin vui lòng liên hệ đội ngũ kĩ thuật công ty Metatech.

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: