icon icon icon

Xử lý sự cố bể mạ niken

Đăng bởi CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU METATECH vào lúc 16/08/2021

HƯỚNG DẪN XỬ LÍ SỰ CỐ BỂ MẠ NIKEN

Tên Lỗi

Hình ảnh

Nguyên nhân

Cách khắc phục

Lớp mạ kém bóng

Thiếu phụ gia bóng

Bổ sung phụ gia bóng, bổ sung từ từ  0.1ml/l phụ gia KM NEW SHINE NICKEL BRIGHTENER

Mật độ dòng điện thấp

Tăng thêm 0.5 A/dm2 và kiểm tra

pH thấp

Đưa pH về khoảng 4.2-4.6, tối ưu 4.4

Nhiễm tạp hữu cơ

Lọc  qua cột lọc carbon hoạt tính

Vùng mật độ dòng điện thấp bị đen hay có vệt xám

Bị nhiễm tạp đồng, kẽm, sắt

Sử dụng phụ gia khử tạp sắt NP 1090 4-8ml/l

Sử dụng phụ gia khử tạp đồng và kẽm  NP 1099 0.1-1ml/l.

Chạy dummy với mật độ dòng thấp 0.2-0.5 A/dm2

Muốn khử tạp kẽm nhanh thì hạ pH xuống 2.5-3 rồi dummy 0.5-1.5 A/dm2. Tăng pH bằng NiCOhoặc Na2CO3

Lớp mạ bị thô nhám

Dụng dịch mạ có bụi bẩn

Chạy lọc tuần hoàn

Bao anode (túi dương cực) bị thủng hoặc mực dung dịch cao hơn miệng túi.

Nếu thủng thì thay túi mới.

Nếu mực dung dịch cao hơn miệng túi thì kéo cao miệng túi trên mực dung dịch.

Có kết tủa CaSO4

Tăng nhiệt lên trên 65oC và lọc

Hệ thống lọc tuần hoàn hoạt động kém hiệu quả

Kiểm tra khắc phục hệ thống lọc

Lớp mạ bị phân lớp - phồng rộp

Tiếp điện không tốt hoặc chỉnh lưu cấp điện không ổn định.

Xử lí tăng tiếp điện, kiểm tra chỉnh lưu

Phụ gia bóng quá cao

Chạy qua cột lọc than hoặc dummy dòng thấp 0.5 A/dm2

Hoạt hóa không tốt, tiền xử lí trước mạ không tốt

Kiểm tra và pha mới bể hoạt hóa cũng như bể tiền xử lí.

Lớp mạ bị châm kim

 

Sục khí kém

Tăng cường sục khí

Thiếu phụ gia chống rỗ

Bổ sung từ từ phụ gia chống rỗ NICKEL WETTING AGENT và hull cell test trước khi bổ sung ngoài bể.

Nhiễm tạp hữu cơ

Lọc qua cột lọc carbon hoạt tính

Lớp mạ bị cháy

Nhiệt độ thấp

Duy trì nhiệt độ trong khoảng 55-60oC

Hàm lượng muối NiSO4 thấp

Phân tích và bổ sung về tiêu chuẩn

pH quá cao

Đưa pH về khoảng 4.2-4.6, tối ưu 4.4

Hàm lượng H3BO3 thấp

Phân tích và bổ sung về tiêu chuẩn

Gốc Cl- thấp

Phân tích và bổ sung về tiêu chuẩn

Mật độ dòng điện quá cao

Giảm mật độ dòng

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: