icon icon icon

HƯỚNG DẪN XỬ LÍ SỰ CỐ BỂ MẠ ĐỒNG AXIT

Đăng bởi CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU METATECH vào lúc 06/12/2021

HƯỚNG DẪN XỬ LÍ SỰ CỐ BỂ MẠ ĐỒNG AXIT

Tên Lỗi

Nguyên nhân

Cách khắc phục

Lớp mạ kém bóng

Thiếu phụ gia bóng

Bổ sung đủ lượng phụ gia mạ đồng axit Sparkle AC 78 Brightener   

Mật độ dòng điện thấp

Tăng thêm mật độ dòng điện từ từ

Nhiệt độ ngoài khoảng cho phép

Đưa về nhiệt độ 22-25 oC

Nhiễm tạp hữu cơ

Lọc  qua cột lọc carbon hoạt tính

Lớp mạ bóng không đều

Thiếu ion Cl-

Phân tích, bổ sung và duy trì trong khoảng 60-70 ppm bằng HCl 10%.

Lớp mạ chui sâu kém

Thiếu phụ gia Sparkle AC 78 Carrier và Sparkle AC 78 Make Up.

Bổ sung đủ lượng phụ gia bóng Sparkle AC 78 Carrier và Sparkle AC 78 Make Up.

Nhiệt độ quá cao

Đưa về nhiệt độ 22-25 oC

Hàm lượng muối CuSO4 quá cao

Ngừng bổ sung CuSO4  pha loãng bớt dung dịch sao cho CuSO4 về ngưỡng cho phép 220 g/l.

Lớp mạ bị thô nhám

 

Thiếu phụ gia Sparkle AC 78 Make Up.

Bổ sung đủ lượng phụ gia Sparkle AC 78 Make Up.

Bao anode (túi dưng cực) bị thủng hoặc mực dung dịch cao hơn miệng túi.

Nếu thủng thì thay túi mới.

Nếu mực dung dịch cao hơn miệng túi thì kéo cao miệng túi trên mực dung dịch.

Hàm lượng CuSO4 quá cao

Ngừng bổ sung CuSO4  pha loãng bớt dung dịch sao cho CuSO4 về ngưỡng cho phép 220 g/l.

Hệ thống lọc tuần hoàn hoạt động kém hiệu quả

Kiểm tra khắc phục hệ thống lọc

Lớp mạ bị phân lớp - phồng rộp

Tiếp điện không tốt hoặc chỉnh lưu cấp điện không ổn định.

Xử lí tăng tiếp điện, kiểm tra chỉnh lưu

Hoạt hóa không tốt, Tiền xử lí trước mạ không tốt

Kiểm tra và pha mới bể hoạt hóa cũng như bể tiền xử lí.

Lớp mạ bị châm kim

 

Sục khí quá yếu  hoặc quá mạnh

Cân bằng sục khí.

Thiếu phụ gia chống rỗ

Bổ sung từ từ phụ gia chống rỗ Sparkle AC 78 Wetting Agent.

Nhiễm tạp hữu cơ

Lọc  qua cột lọc carbon hoạt tính

Lớp mạ bị cháy ở vùng dòng điện cao

Nhiệt độ thấp

Đưa về nhiệt độ 22-25 oC

Hàm lượng CuSO4 quá thấp

Phân tích và bổ sung về tiêu chuẩn 220 g/l

Thiếu phụ gia Sparkle AC 78 Make Up.

Bổ sung đủ lượng phụ gia Sparkle AC 78 Make Up.

Thiếu ion Cl-

Phân tích, bổ sung và duy trì trong khoảng 60-70 ppm bằng HCl 10%.

Thiếu H2SO4

Bổ sung H2SO4 về tiêu chuẩn 70 g/l

Nếu bạn còn vấn đề chưa rõ cần tư vấn thêm xin liên hệ phòng kỹ thuật công ty Metatech hotline: 0969 678 756 ….

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: